STYRELSEN

• Månadens konstnär

• Aktuellt

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

• Kurser

• Showroom

Konstnärsutbyte

Texter om grafik

• Ansökan

• Historik

• Karta

• Länkar

Bidragsgivare

Styrelsen 2017-2018

 

Styrelse:

Christel Hansson
Ordförande 

Jeannette Lindstedt
Ledamot

Lennart Thöfner
Ledamot 

Ewa Berg
Ledamot 

Ben Thompson
Ledamot 

A-K Waara
Suppleant

Esa Tanttu
Suppleant

 

Verkstadsansvarig:
Vera Ohlsson

Ekonomiansvarig:
Annika Zetterström