MÅNADENS KONSTNÄR APRIL 2020

• Månadens konstnär

 Arkiv

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

Utställningsgruppen

• Stipendieutbyte

• Ansökan

• Aktuellt

• Historik

• Karta

• Länkar

På denna sida kommer grafiska bilder av verkstadens medlemmar att visas. Vi byter bilder varje månad.

Eva Hejdström

 

 

 

 

 

RE-make - Artist book 2019, 1 unikt ex. med original kollage och kassett.
4 ex. upplaga med digitalt tryck av collage