http://www.evabjorkstrand.com JANUARI, 2013

• Månadens konstnär

 Arkiv

• Verkstaden

• Styrelsen

• Medlemmar

Showroom

• Stipendieutbyte

Texter om grafik

• Ansökan

• Aktuellt

• Historik

• Karta

• Länkar

Bidragsgivare

På denna sida kommer grafiska bilder av verkstadens medlemmar att visas. Vi byter bilder varje månad.

Eva Björkstrand

 

 

 

 

 


Ur Rymma hem, serieroman (utkommer på Kolik Förlag hösten 2013)

Aktuell på Borås Konstmuseum i grupputställningen I Want to Hold Your Hand
20.4 - 29.9 curerad av Ola Åstrand.