AKTUELLT

• Månadens konstnär

• Aktuellt

• Verkstaden

• Styrelsen

Medlemmar

Kurser

• Showroom

• Konstnärsutbyte

Texter om grafik

• Ansökan

• Historik

• Karta

• Länkar

Bidragsgivare

 

Juli

Kay Healy och Cynthia Marsh kommer från USA och arbetar hela juli i verkstaden.

 


Malmö Artist’s Book Biennial
20–21 (22) April 2018,
Victoriateatern, Malmö, Sweden
In english further down:

MABB2018 – Malmö Artist's Book Biennial är den första internationella artist’s book-mässan i Sverige, en mässa och utställning om konst som bygger på boken som fenomen. MABB2018 har bjudit in både nationella och internationella konstnärer, utgivare, bokhandlare och organisationer att visa en konstform som fått allt mer uppmärksamhet i Sverige.

Artists’ books är konstverk i form av en bok eller ett bokliknande verk där konstnären har full kontroll över slutresultatet. Boken är avsedd som ett konstverk i sig och kan vara ett sätt att distribuera och kommunicera konst men också vara ett alternativt utställningsformat för konst. En artist’s book kan se ut hur som helst och ha en mängd olika format: till exempel mappar, lådor med tryckt material eller lösblad, ett kort, pappersrullar eller vara inbunden. Artists’ books är ofta handgjorda, eller tryckta i liten utgåva, eller bara publicerade i en unik kopia.

Seminariedeltagare på MABB2018 är John McDowall, arrangör av artist’s book-mässan PAGES, Leeds, Storbritannien, Maddy Rosenberg, intendent för artist’s book-galleriet Central Booking i New York, Erin Zona, konstnärlig ledare för Women’s Studio Workshop, Rosendale, med en utgivning av konstnärsböcker från 70-talet och därefter m.fl. Bland utställarna finns Tim Shore, bokkonstnär och föreläsare vid College of Arts, Derby, Storbritannien, Antoine Lefebvre, fransk bokkonstnär och skapare av La Bibliothèque Fantastique, liksom många, många fler intressanta artist’s book-konstnärer från Sverige och världen:

AMBruno (GBR)
Anne Rook (GBR)
Antoine Lefebvre Editions (FRA)
Artist Book Arkivet, Per Jonas Lindström [NOR)
Begbiebook (GBR)
backbonebooks (DEU)
Bladr (DNK)
Central Booking (USA)
Codex Polaris (NOR)
Gestus (DNK)
Hong Kong Press (NOR/SWE)
Grafikverkstaden Godsmagasinet Uttersberg (SWE)
Lennart Grebelius (SWE)
Hour Projects (DNK)
Hverdag Books (NOR)
KKV Grafik i Malmö (SWE)
John McDowall (GBR)
Multipel.nu (SWE)
Timglaset (SWE)
Plaugolt SatzWechsler (DEU)
KLD Repro (DNK)
oneacre.online (NLD)
Pist Protta (DNK)
Redfoxpress (IRL)
Red Sphinx (DEU)
Stigbergets Stamp och Press (SWE)
Sailor Press (SWE)
Tim Shore (GBR)
Wild Pansy Press (GBR)
Women’s Studio Workshop (USA)
Woodpecker Projects (SWE/DNK)

Malmö Universitet, Arkitektur, visualisering och kommunikation
Östra Grevie Folkhögskola
Lunds Konst/Designskola

SEMINARIUM, UTSTÄLLNINGAR OCH WORKSHOPS:
Seminarium del 1: Artists' books, so what?
Onsdag 11.4 kl. 19–21
C-salen
Status för Artists’ books i Skandinavien – trender och utveckling.
Marika Reuterswärd, chef för Kristianstads konsthall
Matilda Plöjel, Sailor Press
Kirke Meng och Karin Hald, Forlaget Gestus
Kristina Bengtsson, Hour Projects
Thomas Millroth, konstkritiker och författare
Presentatör: Joakim Norling, redaktör för förlaget Timglaset

Artists’ Books – en historisk presentation
11–22.4
Malmö Konsthalls bokhandel
Artists’ books ur Bengt Adlers och Thomas Millroths samlingar presenteras som en del av MABB2018. I denna historiska återblick finner man ett häfte av Anders Österlin från 1949, en konstnärsbok från 1953/54 av Eric Lennarth, litet grand av CO Hultén och en del danskt pionjärmaterial av Vilhelm Bjerke Petersen, Asger Jorn, Gro Vive. Vidare internationella storheter som John Armleder, George Brecht, Robert Filliou, Emmett Williams, Ben Vautier, Konrad Balder Schäuffelen, Dorothy Iannone, Ed Ruscha och Dieter Roth. Här kan också det mesta av legendariska Björnligan i Göteborg beskådas och två pionjärinsatser lyfts fram, Wedgepress & Cheese och tidningen Fabrik.

cph flip book nest
18–22.4
Mellanrummet, Malmö Konsthall
Vernissage 18.4 kl. 18–19
18:30 Introduktion av konstnär Christina Bredahl Duelund

Seminiarium del 2: Artists’ books, so what?
Onsdag 18.4 kl. 19–21
C-salen, Malmö Konsthall
Hur arbetar man med och presenterar artists’ books idag utanför Norden?
Antoine Lefebvre, antoine lefebvre editions (FR)
John McDowall, AMBruno (UK)
Lina Nordenström, Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg (SE)
Maddy Rosenberg, CENTRAL BOOKING (US)
Presentatör: Joakim Norling, redaktör för förlaget Timglaset

MABB2018 fest
Fredag 20.4 kl. 20–23
Mellanrummet/Restaurang Smak, Malmö Konsthall
Bar
Performance kl 20.30: Recitation of the Cyrillic Alphabet av Vassil Simittchiev.

Helgverkstad
Lördag–söndag 21–22.4 kl. 13–16.30
K-salen, Malmö Konsthall
Kom och hjälp oss göra sidor till vår långa leporello konstnärsbok, som vi hoppas kan bli världens längsta bok!

Seminarium: WSW:s artist’s book-utgivning
Söndag 22.4 kl. 11–12
C-salen, Malmö Konsthall
Erin Zona, Women Studio Workshop

Workshop: Hedi Kyle´s folded book structures – workshop på KKV Grafik
Söndag 22.4 kl.13–16
KKV Grafik, Västmanlandsgatan 3, vån. 5, Malmö
Max antal deltagare: 20

Seminarium: After Work Shop
Söndag 22.4 kl. 13–14.45
C-salen
Matilda Plöjel, Sailor Press
Ditte Ejlerskov, Woodpecker Projects
Konstnären i samarbete med formgivaren, ett samtal lett av Thomas Millroth, konstkritiker och författare, och Joakim Norling, redaktör för tidskriften och förlaget Timglaset.

------------------------------
MABB - Malmö Artist's Book Biennial is the first international artist's book fair in Sweden, a fair and exhibition about art based on the book as a phenomenon. MABB2018 invites both national and international artists, publishers, bookstores and organizations to participate in an art form getting more and more attention in Sweden.

Artists' books are works of art in the form of a book or book-like project where the artist has full control over the final result. The book is meant as an artwork in itself and can be a way of distributing and communicating art but also being an alternative space for art. An artist's book can look the next anyway and have a variety of formats: for example, folders, drawers with printed matter, a card, paper rolls or bound printed pages. Artists' books are often handmade, or printed in small edition, or just published in a unique copy.

Seminar participants at MABB2018 are John McDowall, organizer of the artist's book fair PAGES, Leeds, UK, Maddy Rosenberg, executive director of the artists’ book gallery Central Booking, New York, Erin Zona, artistic director of Women's Studio Workshop, Rosendale, with a release of artist's books from the 70's and beyond, among others. Exhibitors are Tim Shore, book artist and lecturer at the College of Arts, Derby, UK, Antoine Lefebvre, french book artist and creator of La Bibliothèque Fantastique, as well as many, many interesting artist's book creators from Sweden and the world:

AMBruno (GBR)
Anne Rook (GBR)
Antoine Lefebvre Editions (FRA)
Artist Book Arkivet, Per Jonas Lindström [NOR)
Begbiebook (GBR)
backbonebooks (DEU)
Bladr (DNK)
Central Booking (USA)
Codex Polaris (NOR)
Gestus (DNK)
Hong Kong Press,(NOR/SWE)
Grafikverkstaden Godsmagasinet Uttersberg (SWE)
Lennart Grebelius (SWE)
Hour Projects (DNK)
Hverdag Books (NOR)
KKV Grafik i Malmö (SWE)
John McDowall (GBR)
Multipel.nu (SWE)
Timglaset (SWE)
Plaugolt SatzWechsler (DEU)
KLD Repro (DNK)
oneacre.online (NLD)
Pist Protta (DNK)
Redfoxpress (IRL)
Red Sphinx (DEU)
Stigbergets Stamp och Press (SWE)
Sailor Press (SWE)
Tim Shore (GBR)
Wild Pansy Press (GBR)
Women’s Studio Workshop (USA)
Woodpecker Projects (SWE/DNK)

Malmö University, Architecture, Visualization and Communication
Östra Grevie Folkhögskola
Lunds Konst/Designskola

SEMINARS, EXHIBITIONS AND WORKSHOPS:

Seminar part 1: Artists’ books, so what?
Wednesday 11.4 7–9 PM
C-salen , Malmö Konsthall
Status of Artists’ books in Scandinavia – trends and development.
Marika Reuterswärd, director Kristianstad Center for Contemporary Art
Matilda Plöjel, Sailor Press
Kirke Meng och Karin Hald, Forlaget Gestus
Kristina Bengtsson, Hour Projects
Thomas Millroth, art critic and author
Presenter: Joakim Norling, publisher Timglaset

Artists’ Books – a historical presentation
11–22.4
Malmö Konsthalls Bookstore
Artists’ books from the collections of Bengt Adlers and Thomas Millroth are presented as part of MABB2018. In this retrospective we find early artists’ books by Anders Österlin, Eric Lennarth, CO Hultén, some Danish pioneering material by Vilhelm Bjerke Petersen, Asger Jorn and Gro Vive. Further more several international artists works are presented such as John Armleder, George Brecht, Robert Filliou, Emmett Williams, Ben Vautier, Konrad Balder Schäuffelen, Dorothy Iannone, Ed Ruscha and Dieter Roth. You can also see works by Björnligan, Wedgepress & Cheese and Fabrik magazine.

cph flip book nest
18–22.4
Mellanrummet, Malmö Konsthall
Opening Wednesday
18.4 6–7 PM
Introduction by Christina Bredahl Duelund at 6.30 PM

Seminar part 2: Artists’ books, so what?
Wednesday 18.4 7–9 PM
C-salen , Malmö Konsthall
How do artists outside the Nordic region work with artists’ books?
Antoine Lefebvre, antoine lefebvre editions (FR)
John McDowall, AMBruno (UK)
Lina Nordenström, Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg (SE )
Maddy Rosenberg, CENTRAL BOOKING (US)
Presenter: Joakim Norling, publisher Timglaset.

MABB2018 party
Friday 20.4 8–11 PM
Mellanrummet/Restaurang Smak, Malmö Konsthall
Bar
Performance at 8.30 PM
Recitation of the Cyrillic Alphabet by Vassil Simittchiev.

Weekend workshop
Saturday–Sunday 21–22.4 1–4.30 PM
K-salen, Malmö Konsthall
Come and join us in making pages make for our long leporello Artists´ Book - we are hoping it will become the world´s longest book!

Seminar WSW:s artist’s book-publishing
Sunday 22.4 11–12 AM
C-salen , Malmö Konsthall
Erin Zona, Artistic Director, Women’s Studio Workshop
In English

Workshop, Hedi Kyle’s folded book structures
Sunday 22.4 1–4 PM
KKV Grafik, Västmanlandsgatan 3, 5th floor, Malmö
Max number of participants: 20

Seminar After Work Shop
Sunday 22.4 1–2.45 PM
C-salen, Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7, Malmö
Matilda Plöjel, Sailor Press
Ditte Ejlerskov, Woodpecker Projects
The artist in collaboration with the designer, a conversation by Thomas
Millroth, art critic and author, and Joakim Norling, publisher Timglaset

___________________________________________________________________
When? Fair: 20–21 april 2018
Seminars: Wednesday 11.4, Wednesday 18.4, Sunday 22.4

Where? Fair: Victoriateatern, Södra Förstadsgatan 18, Malmö
Workshops: Malmö Konsthall and KKV Grafik, Västmanlandsgatan 3, 5th floor, Malmö
Seminars: Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7, Malmö, Sweden

 

Presscontact:
MABB2018 - Malmö Artist’s Book Biennial
c/o Mediaverkstaden Skåne
Södra Förstadsgatan 18
21143 Malmö
0046 +(0)40 78080, 78020
info@mabb.se
www.mabb2018.se
https://www.facebook.com/mabb2018/

Copyright © Antoine Lefebvre, La Bibliothèque Fantastique, Foto: Lucie Rocher

Kindly supported by Swedish Arts Council, Region Skåne, Studiefrämjandet i Malmö, Malmö Konsthall, KKV Grafik and Malmö University

 

Projektrum

Bokbara projektrum.

 

Se även vår Facebook sida för löpande information.